понедељак, 24. септембар 2012.

Поштари доносе књижице


           
            Удружење војних пензионера Србије, 23. септембра 2012, упутило је обавештење  свим градским-општинским одборима о томе да је Фонд СОВО повукао неподељене здравствене књижице  из свих пунктова у којима је вршена њихова дистрибуција.  Све те неподељене здравствене књижице Фонд ће од сада  слати поштом на адресе војних осигураника са повратницом.

            Војни осигураници којима је одштампан и здравствени картон (идентификациона картица) добиће и уплатницу са одштампаним подацима и остаје им само да уплате 600 динара по књижици. Они  који су променили улицу или место становања, требало би да,  што пре,  о томе обавесте Фонд СОВО (Крунска 13, 11000 Београд), истакнуто је у обавештењу УВПС.